Nett

 
 
Fakta - tariffstøtte

Energiutgreiing

Kompensasjon mot strømbrudd

Bytte kraftleverandør

Avlesingstidspunkt

Nettleiers leveringsplikt

Netteiers plikt
5. april 2013

Inntil du har valgt en kraftleverandør er vi som nettselskap pliktig til å levere deg kraft,
til en pris som er høyere enn du normal vil kunne få fra en vanlig kraftleverandør.
Dette kalles ventetariff og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg kraftleverandør.

Prisen på ventetariff er regulert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er lik områdeprisen
på Nord Pool Spot, pluss 5,00 øre/kWh eks. mva. Dette inkluderer også kostnader til innkjøp av elsertifikat.

For å unngå leveringsplikt bør du inngå avtale med en kraftleverandør snarest mulig.

Du kan når som helst bytte kraftleverandør om du ønsker dette.
For informasjon om kraftleverandører og kraftpriser: 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 00 eller skriv til oss
post@uvdalkraft.no
Postadresse: 3632 Uvdal  

VAKTTELEFON : 32 74 50 00