Nett

 
 
Fakta - tariffstøtte

Energiutgreiing

Kompensasjon mot strømbrudd

Bytte kraftleverandør

Avlesingstidspunkt

Nettleiers leveringsplikt

Avlesning/fakturering
9. oktober 2017

Fakturering/avlesing og betalingsvilkår

Husholdinger/fritidsboliger og byggestrømskasser
6 avregninger/avlesninger pr år.

Avlesning: 1. januar, 1. mars, 1.mai, 1. juli, 1. september og 1. november.
 

Forfall: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember.


Næring m/fjernavlesning
12 avregning pr år.
Dette er avregning for foregående mnd + forskudd for inneværende mnd,
tilbakeføring av forrige forskudd.

Faktura har 14 dager betalingsfrist.

 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 00 eller skriv til oss
post@uvdalkraft.no
Postadresse: 3632 Uvdal  

VAKTTELEFON : 32 74 50 00