Nett

 
 
Fakta - tariffstøtte

Energiutgreiing

Kompensasjon mot strømbrudd

Bytte kraftleverandør

Avlesingstidspunkt

Nettleiers leveringsplikt

Bytte kraftleverandør
9. april 2013

Du kan når som helst bytte kraftleverandør om du ønsker dette.
For informasjon om kraftleverandører og kraftpriser:
strompris.no


Følgende opplysning må oppgis ved bestilling av kraft:
Målepunkt ID:
Fødselsdato/organisasjonsnummer:
Navn/Firmanavn:
Målepunktets adresse:

For mer informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider:

 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 00 eller skriv til oss
post@uvdalkraft.no
Postadresse: 3632 Uvdal  

VAKTTELEFON : 32 74 50 00