Nett

 
 
Fakta - tariffstøtte

Energiutgreiing

Kompensasjon mot strømbrudd

Bytte kraftleverandør

Avlesingstidspunkt

Nettleiers leveringsplikt

Planlagte strømutkoblinger
24. november 2016
 
 
 2016:

 24.november fra kl 11:00-16:00, HØK, VASSTULAND, FJELLSNARET, NØRSTEBØSETRA
 
 
 
 
 

 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 00 eller skriv til oss
post@uvdalkraft.no
Postadresse: 3632 Uvdal  

VAKTTELEFON : 32 74 50 00